Umelé kamenivo

Pri procese tavenia na šachtovej peci dochádza k oddeľovaniu Cu od nežiaducich prímesí a tieto vytvárajú šachtovú trosku. Vzniknutá šachtová troska postupuje na odval. Po stuhnutí a následnom rozpadnutí vzniká produkt umelé kamenivo.

Tento produkt je možné využiť :

 
  • v cestnom staviteľstve ako kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov pre podklady cestných komunikácií
  • do vyťažených banských priestorov, na sanáciu lomov a skládok
  • ako výplňový materiál na technické rekultivácie
  • ako pieskovací materiál (jemnejšie frakcie)

Zlievanie trosky /Skládka umelého kameniva /Umelé kamenivo 32/125 /Umelé kamenivo 0 - 4 mm /Umelé kamenivo 0 - 8 mm

© 2024 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.