Právne ujednania

Tieto WWW stránky (ďalej ako "stránky") prevádzkuje spoločnosť Kovohuty, a. s. (ďalej ako "prevádzkovateľ").

Všeobecné podmienky používania

S výnimkou týchto právnych ujednaní majú informácie zverejnené na stránkach len informačný a právne nezáväzný charakter.

Prevádzkovateľ stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah stránok aktualizovať, alebo iným spôsobom meniť, a to aj bez upozornenia.

V prípade záujmu o právne záväzné informácie a konanie zo strany prevádzkovateľa, prosíme skontaktujte sa s príslušným odborom.

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie návštevníkov stránok, a vyhlasujeme, že nezhromažďujeme žiadne osobné dáta pri návšteve týchto stránok.

Údaje ako čas návštevy, zoznam prehliadnutých stránok, typ prehliadača a IP adresa návštevníka môžu byť zhromažďované ako anonymné údaje, a budú použité interne prevádzkovateľom stránok na meranie aktivity návštevníkov.

Duševné vlastníctvo

Všetky obrazové a textové materiály použité na stránkach sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa, a vzťahujú sa na ne ustanovenia Autorského zákona č. 383/1997, 234/2000 a 34/2001 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie zverejnené na týchto stránkach si môžete prehliadať, ukladať do počítača a tlačiť iba pre Vašu osobnú potrebu a pri rešpektovaní ustanovení Autorského zákona č. 383/1997, 234/2000 a 34/2001 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov.

Vložiť obsah týchto stránok do rámca iných stránok, publikovať, alebo meniť a publikovať zverejnené informácie je zakázané. Publikovanie a ďalšie šírenie informácií je možné iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa stránok.

Stránky môžu obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastnené informácie, produkty alebo technológie prevádzkovateľa a jeho partnerov. K uvedeným predmetom, informáciám a právam nemáte žiadnu licenciu ani iné právo.

Grafické spracovanie a kód stránok je duševným vlastníctvom spoločnosti MI:SU DESIGN s.r.o., a vzťahujú sa na ne ustanovenia Autorského zákona č. 383/1997, 234/2000 a 34/2001 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.