Pyrometalurgia

Proces pyrometalurgie prebieha na 3 výrobných agregátoch - Šachtová pec (ŠP), Konvertory a Anódová pec (AP).

Pyrometalurgiou sú spracovávané materiály s obsahom medi od 5% do 99% Cu. V závislosti na obsahu medi a granulometrie sú tieto materiály spracovávané na jednotlivých výrobných agregátoch - šachtová pec 5 - 60% Cu, konvertory 60 - 85% Cu a anódová pec - nad 90% Cu. Na úpravu prachových materiálov sa využíva peletizačný tanier a výstup je prachový materiál zbalený do peliet.

Šachtová pec - prebieha redukčné tavenie Cu materiálov, ako palivo sa používa koks a výsledkom tavenia je Cu čierna ( 70 -75% Cu) a šachtová troska - umelé kamenivo.

Konvertor - spracováva sa produkt tavenia šachtovej pece - Cu čierna s prísadou materiálu s obsahom Cu 60 - 85% Cu. Výsledkom oxidačného procesu je Blister s obsahom 95 - 96% Cu.

Anódová pec März - pec je srdcom novej modernej linky na výrobu medených anód. Spracováva sa materiál s obsahom Cu nad 90% a Blister z vlastnej výroby na konvertoroch a výstupom sú medené anódy ako finálny produkt pre komerčné využitie.

V roku 2008 firma ukončila výstavbu a uviedla do skúšobnej prevádzky linku na výrobu Cu anód. Touto investíciou sa dosiahne zvýšenie produkcie na 50 000 t anód ročne, zníženie nákladov na vyrobenú tonu produkcie a zníženie záťaže na životné prostredie. Linka pozostáva z rafinačnej pece März, odlievacieho zariadenia OUTOKUMPU s presným liatím anód s rozptylom váhy 0,5 kg, dopaľovacej komory CO, spalinového kotla na výrobu pary, výmenníka tepla pre ohrev spaľovacieho vzduchu a filtračného zariadenia spalín a fugitívnych emisií. Tento rok sa pripravuje investícia, pomocou ktorej sa vyrobená para premení na elektrickú energiu, ktorá sa využije spätne vo výrobnom procese.

 

Schéma procesu pyrometalurgie:

© 2023 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.