Medené anódy

Popis výroby anódovej pece

Po vsadení medeného materiálu do pece prebieha tavenie a po celkovom roztavení nasleduje proces oxidácie na odstránenie nevhodných prímesí z anódovej medi. Po odstránení týchto prímesí do trosky sa troska stiahne z pece a nasleduje operácia redukcia - na sklopnej rafinačnej peci drevom, na peci Maerz plynom na odstránenie voľného kyslíka. Po ukončení redukcie nastáva proces odlievania, kde sa odlieva finálny produkt - medené anódy.

Odlievanie medených anód /Medené anódy /Medené anódy pripravené na expedíciu

© 2024 Všetky práva vyhradené pre KOVOHUTY, a. s.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.